ECVET-Trainer -hankkeessa ehdotetaan Food-fit -hankkeen tulosten käyttämistä ECVET-mallin ymmärtämisen helpottamiseksi ammatillisessa koulutuksessa neljällä EU:n avainalalla (maatalous, teollisuus, rakennus ja palvelu) ottaen huomioon tutkintojen viitekehyksen (EQF) tasot yhdestä neljään ja tarpeellisen pätevyyksien läpinäkyvyyden sekä työntekijöiden liikkuvuuden parantamisen siirtämällä, tunnistamalla ja keräämällä yksilöiden oppimistuloksia virallisissa ja epävirallisissa asiayhteyksissä.
 
EU context
 
 
 
European Credit System
  ECVET-malli perustuu toimivaltaisten elinten yhtymiin ja verkostoihin. Tämä tarkoittaa, että ECVET:in periaatteiden on oltava työmarkkinajärjestöjen, yritysten, koulutuskeskusten ja julkishallinnon tiedossa. ECVET:in periaatteet ovat: pätevyyksien kuvailu, ECVET-pisteiden myöntäminen, oppimistulosten yksiköiden suunnittelu, ECVET-yhteensopivien laitosten roolien muotoilu, yhteisymmärryspöytäkirja, oppimissopimus, laadunvarmistus, arviointi, ECVET – ECTS.  
 
  Yritykset ymmärtävät, että ammatillinen pätevyys on tärkein tekijä markkinoiden haasteisiin vastaamiseksi. Alalle tulee kuitenkin työntekijöitä, joiden pätevyystaso on matala (EQF alle neljä: esim. koulut kesken jättäneitä, maahanmuuttajia, epäpäteviä aikuisia ja nuoria). Virallinen ja epävirallinen oppiminen on erittäin tärkeää, jotta työntekijän oppimistulokset (tietämys, pätevyys ja taidot) saadaan markkinoiden vaatimusten mukaisiksi.
Hanke löytyy myös EU LdV -hankkeiden joukosta ADAM-verkkosivulta.
 
Vocational Qualifications