ECVET-Trainer
Förslag för gradvis tillämpning av ECVET-modellen
Detta projekt har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen. För denna webbtjänst ansvarar endast upphovsmannen, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan göras av informationen däri.